Należy korzystać ze wszystkich środków aby wychować dziecko otwarte na świat, który je otacza. Jednym z nich jest uczenie języków.” Rachel Cohen

Języki obce otwierają przed dziećmi niesamowite horyzonty, stają się wehikułami przenoszącymi je w inną kulturę, pokazującymi inny sposób życia, nowe tradycje i sposób pojmowania świata oraz siebie i własnej indywidualności.

NASZYM ZDANIEM:
W uczeniu dzieci najważniejszy jest odpowiedni balans – pomiędzy tym aby efektywnie uczyć i aby bawić. Tylko takie podejście gwarantujewidoczne efekty nauki.


W NASZEJ SZKOLE:

 • Dajemy dziecku możliwość poznania języka obcego w taki sposób w jaki poznało własny;
 • Rozwijamy jego naturalny talent, chęć uczenia się, pasję poznawcza;
 • Pokazujemy mu jak fascynująca jest kraina obcego języka;
 • Korzystamy z wrodzonych zdolności dziecka, aby rozwijać w nim umiejętność komunikacji w języku obcym;
 • Traktujemy edukację dziecka serio i z szacunkiem;
 • Zachęcamy rodziców aby brali udział w procesie uczenia. To od nas zależy ich przyszłość!


NASI NAJMŁODSI SŁUCHACZE:

 • mają od 4 lat;
 • są precyzyjnie dobierani w grupy pod względem wieku i poziomu zaawansowania;
 • uczą się w małych grupach – już od czterech osób;
 • są najlepsi w rozmowach z Native Speakerem, co daje obu stronom mnóstwo radości i satysfakcji;
 • wymagają najbardziej urozmaiconych i ciekawych zajęć;
 • zdają regularne testy – co pozwala na monitorowanie procesu ich nauczania;
 • a przede wszystkim – robią największe postępy!


RODZICE:

 • są zapoznawani z programem nauczania;
 • mają do dyspozycji dziennik elektroniczny – bieżące informacje o zajęciach, pracach domowych i ocenach;
 • otrzymują regularnie pisemne raporty o postępach;
 • mają stały kontakt z lektorem;
 • są zapraszani na zebrania;


LEKTORZY:

 • dla każdej grupy opracowują indywidualny, zgodny z europejskimi standardami program nauczania;
 • są do dyspozycji uczniów przed – i po zajęciach oraz podczas bezpłatnych konsultacji (wyrównywanie zaległości, przygotowywanie do sprawdzianów);
 • przygotowują szkolne uroczystości;
 • a przede wszystkim – kochają pracę z dziećmi i wkładają w nią całe serce!