System nauczania Younga™ to elastyczne i innowacyjne podejście do nauczania języków obcych. Zapewnia on odpowiedni dobór metody nauczania w zależności od języka, indywidualnych predyspozycji i wieku słuchaczy, a także poziomu i celu nauki. W ten sposób słuchacz jest traktowany indywidualnie co pozwala mu na:

  • Opanowanie sprawnej komunikacji 4 razy szybciej;
  • Przełamanie bariery w mówieniu;
  • Mówienie w wybranym języku już od pierwszej lekcji;

Osiągnięcie wybranego celu (gwarantowane pisemnie przez szkołę) jest możliwe dzięki:

  • Indywidualnemu doborowi programu, metody i planu nauczania;
  • Kontrolowanym konwersacjom;
  • Wykształcaniu/wyrabianiu reakcji na język;
  • Maksymalnemu naciskowi na komunikację;
  • Transferowi lektorów;

Jak działa system Younga™? (Zapraszamy do szkoły po więcej szczegółów).